Mahusay na proyekto ay ipinapaalam ng mga tao sa kanilang mga kapitbahayan. Sa O.Z. Navigator, mahalaga sa amin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dahil hindi kami maaaring makipagtagpo nang personal, dahil sa social distancing ng panlipunan, gumawa kami ng isang survey upang humingi ng puna sa komunidad. Mayroon din kaming form sa pakikipag-ugnay para sa iyong mga katanungan o para karagdagang  komento.