impormasyon ng proyecto

Project Address: 4001 S. Willow Street, Seattle, WA

Sukat ng proyekto: Walong palapag (8) na may retail sa kanto ng Willow at MLK Jr. Way South

Bilang ng mga Apartment: Humigit-kumulang na 196 na yunit

Mula sa tinatayang 196 na apartment, 75-porsyento ay ipepresyo upang mapaunlakan ang mga nagrenta na kumikita ng $ 60,000 taun-taon, o 80-porsyento ng Area Median Income. Ang natitirang 25-porsyento ng mga yunit ay itatalaga para sa mga nagrenta na kumikita ng $ 53,000, o 70-porsyento ng Area Median

Iba Pang Mga Tampok: Ang proyekto ay isasama ang mga live-work unit sa kahabaan ng Willow Street na may setback para sa mga pribadong hardin na may maaraw na pagkakalantad sa timog na bahagi ng panukalang gusali. Sinisiyasat din ng koponan ng proyekto ang in-unit na trabaho mula sa mga sulok ng bawat apartment, pati na rin mga co-working amenities sa gusali.

Applicant: O.Z. Navigator

Project Number: 002572-21PA

Contact Information: form ng kontrata sa website na ito

Uri ng Gusali: Mixed Use