Ang O.Z. Navigator, ay isang pakikipagsosyo sa pagitan ng mga real estate firm na nakabase sa Seattle na Nitze-Stagen at Housing Diversity Corporation, ay nagdidisenyo ng isang bagong proyekto na mixed used na tirahan sa 4001 S. Willow Street

Ang proyekto ay magiging walong  (8)-palapag na mga tirahan  na may retail area sa ground floor  sa kanto ng S. Willow Street at MLK Jr. Way S. May kasama rin itong isang  paradahan sa ilalim  na may sapat na may kadenahan ng bisikleta.

Ito ay magiging ikalawang   proyekto ng O.Z. Navigator sa kapitbahayan ng Othello (7324 Martin Luther King Jr. Way South) at nalulugod kaming maging bahagi ng pamayanan. Ang aming mga proyekto ay nakadinisenyo upang makapag-ambag ng masigla at sa buhay ng buhay at pagkakaiba-iba ng ekonomiya ng mga kapitbahayan kung saan sila matatagpuan – at may misyon na panatilihing abot-kaya ang Seattle